Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową
i grysem bazaltowym

Zabieg pozwala na bardzo dobre uszczelnienie spękań nawierzchni, a co za tym idzie zapobiega postępującej erozji i wydłuża czas eksploatacji drogi. Zastosowanie tej technologii naprawy nawierzchni jest coraz popularniejsze, poprawia bezpieczeństwo jazdy poprzez zwiększenie szorstkości nawierzchni oraz nadaje jednolitą strukturę.

Oferujemy powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg przy pomocy profesjonalnego kombajnu z komputerowym sterowaniem wydatku emulsji, z bezstopniową regulacja wydatku grysu. Możliwość wykonania wydruku rzeczywiście wbudowanego materiału. Wykonana warstwa dogniatana jest przez pneumatyczne walce dociskowe. Dodatkowo w celu lepszego zagęszczenia grysu stosowany jest walec ogumiony.

Korzystając z naszej usługi ponosicie stosunkowo niskie koszty, a chronicie nawierzchnie na kilka lat.

Oferujemy konkurencyjne ceny.

Sprzęt:

 • Kombajn do powierzchniowego utrwalenia (szer. od 25 cm do 3 m)
 • Samochody samowyładowcze (16 – 24t)
 • Walec ogumiony (12t)
 • Szczotka mechaniczna (szer. 2m)
 • Urządzenia zabezpieczające

Odwodnienie dróg

Nawet dobrze zaprojektowana i wykonana droga może po pewnym czasie ulec szkodliwym działaniom wody i mrozu.

 • Woda powoduje największe zniszczenia w nawierzchni
 • Przenika do szczelin i spękań nawierzchni
 • Rozluźnia nawierzchnię
 • Wypłukuje z nawierzchni cząstki drobne
 • Zmywa błonkę bitumiczną z kruszywa
 • Niszczy spójnośc nawierzchni
 • Zamarzając w nawierzchni zwiększa swą objętośc i rozsadza ją
 • Współdziałanie mrozu i wody powoduje destrukcję spoistości nawierzchni (wysadziny i przełomy)
 • Na powierzchni zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu (poślizg wodny, gołoledź)

Ochrona nawierzchni dróg przed wodami opadowymi i rozmarzaniem nawierzchni.

 • Ograniczenie dostępu wody do górnej części korpusu drogi, przez uszczelnienie jezdni i pobocza aż do osiągnięcia całkowitej nieprzepuszczalności (np. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni).
 • Usunięcie nadmiaru ziemi z poboczy i nadanie im spadków poprzecznych (np. ścinka poboczy).
 • Naprawa w nawierzchni wyboji i wyrównanie nierówności (np. remont cząstkowy masą asfaltową).
 • Uszczelnienie spękań i szczelin w nawierzchni (np. remont emulsją i grysami „PATCHER”).