Ścinka poboczy

Ścinka poboczy jest najtańszym i najszybszym zabiegiem drogowym

Wykonuje się ją ze spadkiem poprzecznym w kierunku rowu, pozwala to na odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych poza korpus drogi.

Oferujemy ścinanie poboczy dróg przy pomocy profesjonalnych ścinarek samojezdnych, wyposażonych w nowoczesne głowice ścinające bez naruszenia struktury gruntu po ścince nie niszczące przy tym nawierzchni jezdni oraz mechaniczne szczotki pozwalające oczyścić nawierzchnie.

Korzystając z naszych usług utrzymaniowych ponosicie najniższe z możliwych kosztów, a chronicie nawierzchnie na kilka lat.

Oferujemy konkurencyjne ceny.

Sprzęt:

 • Ścinarki poboczy ( szer. 1,25 m )
 • Samochody samowyładowcze ( 16-24 t )
 • Urządzenia zabezpieczające

Odwodnienie dróg

Nawet dobrze zaprojektowana i wykonana droga może po pewnym czasie ulec szkodliwym działaniom wody i mrozu.

 • Woda powoduje największe zniszczenia w nawierzchni
 • Przenika do szczelin i spękań nawierzchni
 • Rozluźnia nawierzchnię
 • Wypłukuje z nawierzchni cząstki drobne
 • Zmywa błonkę bitumiczną z kruszywa
 • Niszczy spójnośc nawierzchni
 • Zamarzając w nawierzchni zwiększa swą objętośc i rozsadza ją
 • Współdziałanie mrozu i wody powoduje destrukcję spoistości nawierzchni (wysadziny i przełomy)
 • Na powierzchni zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu (poślizg wodny, gołoledź)

Ochrona nawierzchni dróg przed wodami opadowymi i rozmarzaniem nawierzchni.

 • Ograniczenie dostępu wody do górnej części korpusu drogi, przez uszczelnienie jezdni i pobocza aż do osiągnięcia całkowitej nieprzepuszczalności (np. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni).
 • Usunięcie nadmiaru ziemi z poboczy i nadanie im spadków poprzecznych (np. ścinka poboczy).
 • Naprawa w nawierzchni wyboji i wyrównanie nierówności (np. remont cząstkowy masą asfaltową).
 • Uszczelnienie spękań i szczelin w nawierzchni (np. remont emulsją i grysami „PATCHER”).