Oferta

Frezowanie nawierzchni asfaltowych

Nasza firma oferuje usługi w zakresie renowacji jezdni metodą wymiany nawierzchni poprzez specjalistyczne frezarki, które na zimno usuwają uszkodzoną powierzchnię o określonej grubości.

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

Zabieg pozwala na bardzo dobre uszczelnienie spękań nawierzchni, a co za tym idzie zapobiega postępującej erozji i wydłuża czas eksploatacji drogi.

Ścinka poboczy

Wykonuje się ją ze spadkiem poprzecznym w kierunku rowu, pozwala to na odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych poza korpus drogi.

Układanie poboczy

Usługa układania poboczy układarkami prawo i lewo stronnymi.

Remonty cząstkowe emulsją i grysem

Plusem takiego rodzaju prac jest to, że przy niewielkiej powierzchni ubytku, nie zachodzi konieczność wyłączania całej drogi z ruchu i paraliżowania komunikacji na danym terenie.

Remonty masą asfaltową

Materiał ten jest wykorzystywany przy wielu rodzajach remontów nawierzchni drogowych.

Roboty brukarskie

Sięgamy po nią zarówno na prywatnych posesjach, wykonując podjazd, jak i w przestrzeni publicznej – w przypadku chodników, czy parkingów.

Budowa i montaż ogrodzeń

Jesteśmy gotowi do pracy z ogrodzeniami różnego typu – zarówno przy prywatnych posesjach, jak i na większych terenach, takich jak zakłady pracy.

Wynajem sprzętu drogowego

Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu drogowego.

kom. +48 608 687 820 lub +48 604 932 106